Vigtig information fra Sikkerhedsstyrelsen

Vigtig information fra Sikkerhedsstyrelsen vedr. dokumentation af  legepladsprodukter

Legepladsprodukter skal være sikre i henhold til gældende krav for produkterne.
Det er dog ikke nok at produkterne overholder sikkerhedskrav i gældende legepladsstandarder, men det skal også dokumenteres. Det fremgår allerede i legepladsstandarderne, men vores erfaring siger, at dokumentationen ikke haft den store fokus.

Overholdelse af legepladskrav kan dokumenteres på følgende måder:

  • Ved fremlæggelse af en testrapport alene, som skal vise overensstemmelse med krav til produktet. Det kan være udført af et testlaboratorium, fabrikanten selv eller et andet kompetent firma.
  • Ved fremlæggelse af et produktcertifikat, som kan være udstedt af et akkrediteret testhus som fx TÜV SÜD Produkt Service i Hamburg eller lignende. Akkrediteringsgrundlaget for danske akkrediterede virksomheder kan findes på www.danak.dk. Akkrediterings ordninger fra andre lande skal anerkendes i Danmark.

Redskaber på offentligt tilgængelige legepladser skal mærkes i henhold til EN1176-1 pkt. 7.
Det fremgår af skrivelsen fra Sikkerhedsstyrelsen, at produkter ikke må mærkes med legepladsstandarden med mindre, at der er fuld overensstemmelse med krav i legepladsstandarden. Det betyder derfor også at dokumentationen skal være i orden inklusive diverse krævede vejledninger, tegninger, reservedelslister etc.

Sikkerhedsstyrelsen understreger vigtigheden af, at indkøbere af legepladsprodukter skal sikre sig den fornødne dokumentation for overholdelse af krav.
Det er derfor vigtigt, at alliere sig med en kompetent fagperson, som har den fornødne viden i forhold til dokumentationsgrundlaget, hvis man ikke selv har den nødvendige fagviden for legepladsområdet.

Du kan se hele informationen fra Sikkerhedsstyrelsen her

Hvad skal du gøre?

  • Ny-indkøbte redskaber skal dokumenteres
  • Eksisterende redskaber skal have en årlig hovedinspektion
  • Du skal dokumentere din egenkontrol af legepladsen.
    Det kan du gøre ved at bruge vores skemasæt som er lavet lige til jeres redskaber – udført i skrivbare PDF’er, som er lige til at gemme.

Du er velkommen til at kontakte DALPIN via denne kontaktformular eller ved at sende en mail til mail@dalpin.dk
Du kan også ringe på tlf. 25102501, hvor vi er klar til at hjælpe dig.