Fast aftale om årlig inspektion – uden forpligtelser

Har du svært ved at huske hvornår I sidst har bestilt legepladsinspektion?

Så tilbyder vi at holde styr på det for dig:

  • Du skal ikke huske på det og kan derfor bruge tiden på andre og – lad os indrømme det – mere spændende ting.
  • Ingen forpligtelser, ingen binding.
  • Vi kommer hvert år i samme måned og du overholder dermed kravene til hovedinspektion.

Vil du opsige aftalen, så skriver du bare en mail, og vi er lige gode venner af den grund.

Inspektionerne foretages af alle offentligt tilgængelige redskaber. Det gælder både udendørs og indendørs redskaber. Offentlige tilgængelige redskaber er eksempelvis redskaber placeret på skoler, daginstitutioner, boligforeninger, grundejerforeninger, andelsboligforeninger, havnepladser, campingpladser mv.

Mange skoler og institutioner har efterhånden også redskaber indendøre, som i opbygning og funktion er at betragte som legeredskaber. De er også omfattet af standarderne for legepladsredskaber.

Vi holder dig i hånden – hele vejen

Vi sender en ordrebekræftelse ca. 1 måned før inspektion. Inspektøren kontakter jer ca. 14 dage før på e-mail og oplyser om dato for inspektion.
Vi hilser på personalet inden vi går i gang og tjekker derefter legepladsen alene. Efterfølgende giver vi en mundtlig rapportering, hvis der er behov herfor.

Senest 14 dage efter inspektionen udarbejdes og fremsendes en inspektionsrapport i PDF-format, som i billeder og tekst beskriver redskabernes sikkerhedsmæssige tilstand.

Legepladsinspektion foregår selvsagt på legepladser, hvor der også færdes børn. Derfor skal alle medarbejdere, som kommer ud til kunderne, kunne fremvise en ren børneattest.

DALPIN® tilbyder ligeledes en mulighed for at du kan kontakte DALPIN® for at få klarlagt simple spørgsmål. Dette er uden merpris. Det vil erfaringsmæssigt langt hen af vejen gøre et efterfølgende rådgivningsbesøg overflødigt.

Fast inspektionsaftale

Lovpligtig hovedinspektion/legepladsinspektion

Vi overholder gældende regler og love på området. Du kan læse mere om dem her BR18, kpt. 16, §367

Vi inspicerer både legepladser, parkouranlæg, skaterbaner, multibaner og outdoor fitness redskaber og det er ikke samme regler der gælder på redskaberne.

Risikovurdering

DALPIN® arbejder med risikovurdering af afvigelser (fejl/mangler) i forbindelse med inspektion uden merpris. Vi arbejder ud fra almindeligt kendte og anerkendte risikovurderingsprincipper.
Risikovurderingen bygger på anvendelsen af en risikomatrix som er opbygget med 5 x 5 modellen. Ud af det kommer en 5-trins skala, som udmønter sig i følgende farvekodede trin:

Vejledning til forståelse af risikovurderingen optræder som bagerste side i inspektionsrapporten. Det vil sige, at den altid er ved hånden når man sidder med en inspektionsrapport.

Eksempel på hovedinspektionsrapport

Risikomatrix 2023