Lovpligtig hovedinspektion

Sikkerhed er vores nøgleprioritet!

Vi står klar til at udføre de lovpligtige legepladsinspektioner og hovedinspektioner i overensstemmelse med de strenge standarder beskrevet i BR18, kpt. 16, §367

Vores ekspertise dækker alle offentligt tilgængelige redskaber, uanset om de står udendørs eller indendørs.
Dette inkluderer skoler, daginstitutioner, boligforeninger, grundejerforeninger, andelsboligforeninger, havnepladser, campingpladser og meget mere.

Mange skoler og institutioner har også indendørs redskaber, der fungerer som legeredskaber og falder under de samme standarder for legepladsredskaber.

Vores hovedinspektioner har et klart formål – at vurdere redskabernes sikkerhedsmæssige og vedligeholdelsesmæssige tilstand i overensstemmelse med gældende love og regler.

Vi er uddannet og certificeret inden for disse standardområder:

 • EN 1176:2008/2009: Legepladsredskaber installeret fra 2008/2009
 • EN 1176:2017: Legepladsredskaber installeret fra 2017
 • EN 1177: Faldunderlag inkl. test med HIC-faldkugle
 • EN-15312: Multisport
 • EN-14974: Rullesport / Skater
 • EN-16630: Outdoor Fitness
 • EN-16899: Parkour

Sikkerhed og overholdelse af standarder er vores engagement, og vi er her for at sikre, at dine legepladser er trygge og i overensstemmelse med de gældende regler.

Vi er dit pålidelige valg for legepladsinspektioner.

Lovpligtig hovedinspektion/legepladsinspektion

Vores inspektioner omfatter ikke kun afvigelsesbehandling i forhold til de strenge standarder, men går langt ud over det for at sikre, at legepladser er det sikreste sted for børn at udforske og lege.

Vores inspektører udfører en omfattende rådtest, hvor vi både visuelt og ved stikprøver undersøger overliggere og bærende konstruktioner. Der foretages stikprøvevis frigravning af nedgravede stolper, hvor inspektøren finder det relevant.
Når det kommer til redskaber opstillet med gummi-asfalt som faldunderlag, inspicerer vi gummi-asfaltbelægninger med en syl i en 45 graders nedadrettet vinkel.

Vi foretager også nøje kontroller for potentielle farer, som snorefælder, hoved- og halsklemfælder, fingerfælder, udstikkende ståltråd og andre potentielle risikofaktorer, der kan true børns sikkerhed. Hvis sådanne forhold opdages, dokumenteres de i vores inspektionsrapport, så der kan træffes nødvendige foranstaltninger.

Vi går et skridt videre ved at udføre grundige dybdemålinger af alle faldunderlag for at sikre, at de opfylder kravene. Hvis noget ikke lever op til standarderne, anmærker vi det i vores rapport, så det kan rettes.

Vurderes faldunderlagene, uanset type, til at være for hårde, så vil de blive testet på stedet med en droptest. Kun hvis faldunderlaget er for hårdt vil der være en bemærkning om det i rapporten.

Efter inspektionen kan vores inspektør gennemgå de mest alvorlige afvigelser og fejl med den ansvarlige for legepladsen for at sikre, at de forstår og kan træffe de nødvendige foranstaltninger.

Vi tager sikkerhed alvorligt, og vores mål er at identificere og løse eventuelle potentielle risici, så børnene kan lege sikkert.
Med vores inspektionsteam kan du være sikker på, at din legeplads er i sikre hænder.

Din sikkerhed er vores engagement!

Gratis risikovurdering inkluderet

Vi går langt for at sikre, at legepladser er så sikre som muligt.

Som en del af vores service tilbyder vi en grundig risikovurdering af eventuelle afvigelser, fejl eller mangler under vores inspektion – og det bedste af det hele er, at det er inkluderet i prisen!

Vores risikovurdering bygger på almindelige og velkendte principper, der har fået anerkendelse inden for branchen. Vi benytter en risikomatrix, der er struktureret efter den 5 x 5-model. Dette resulterer i en enkel og effektiv 5-trins skala, som vi har farvekodet for nem reference:

Vi ved, at det kan være svært at forstå risikovurdering fuldt ud, så derfor inkluderer vi en vejledning til forståelse af risikovurderingen på den bagerste side af inspektionsrapporten.

Dette sikrer, at du altid har de nødvendige oplysninger ved hånden, når du gennemgår inspektionsresultaterne.

Vores mål er at give dig fuld indsigt i eventuelle risici og hjælpe dig med at træffe de rigtige beslutninger for at sikre en sikker og sjov legepladsoplevelse.

Med DALPIN® er sikkerhed en prioritet, og vores gratis risikovurdering er en del af vores engagement i at skabe sikre legepladser.

Eksempel på Hovedinspektion

Risikovurdering legeplads

Vores “fast aftale” på legepladsinspektion

Hvorfor bekymre sig om, hvornår den næste legepladsinspektion skal bestilles?

Lad os tage sig af det for dig med vores faste legepladsinspektionsaftale!

Med vores faste aftale behøver du ikke at bekymre dig om planlægning og datoer.
Vi holder styr på det hele, så du kan bruge din tid på andre, måske mere spændende opgaver.

Her er fordelene ved vores faste legepladsinspektionsaftale:

 • Ingen Huskeri: Du behøver ikke at tænke på det. Vi sørger for, at din legeplads inspiceres årligt i samme måned.
  Du opfylder dermed kravene til den årlige hovedinspektion uden besvær.

 • Frihed Uden Forpligtelser: Vi forstår, at ting kan ændre sig. Derfor er der ingen langvarige forpligtelser eller bindinger.
  Du kan opsige aftalen når som helst med en enkel mail, og vi forbliver gode venner uanset hvad.

Så lad os gøre sikkerheden til vores opgave, og lad dig frigøre for besværet med legepladsinspektionsplanlægning.

Vælg vores faste aftale, og lad os tage ansvar for din legeplads!

Fast inspektionsaftale

Støtte hele vejen – din sikkerhed er vores prioritet

Vi mener det, når vi siger, at vi støtter dig hele vejen gennem legepladsinspektionen for at sikre, at alt går glat og sikkert.

Sådan fungerer vores inspektionsproces:

1. Ordrebekræftelse: Cirka en måned før inspektionen sender vi dig en ordrebekræftelse, så du har alle detaljerne i god tid.

2. Kontaktoplysninger: Cirka 14 dage før inspektionen vil vores inspektør kontakte dig via e-mail for at informere om tidspunkt for inspektionen.

3. Velkomst: Når vores inspektør ankommer, vil de hilse på dit personale og gøre sig klar til at tjekke legepladsen.

4. Inspektion: Inspektøren gennemgår legepladsen omhyggeligt iht. det aftalte for at sikre, at alt er i orden.

5. Rapportering: Efter inspektionen giver vi dig en mundtlig gennemgang, hvor vi deler vores observationer og resultater med dig.

6. Inspektionsrapport: Senest 14 dage efter inspektionen vil du modtage en omfattende inspektionsrapport i PDF-format. Rapporten indeholder både billeder, beskrivelser og risikovurdering af redskabernes sikkerhedsmæssige tilstand.

7. Rådgivning: Vi ønsker at gøre processen så let som muligt for dig. Efter modtagelsen af inspektionsrapporten er du velkommen til at kontakte os med eventuelle spørgsmål eller behov for yderligere klarlægning. Vores erfaring viser, at mange spørgsmål kan besvares på denne måde, og det kan i mange tilfælde gøre efterfølgende rådgivningsbesøg overflødige. Denne service er naturligvis en del af vores kundeservice og koster ikke ekstra.

Vi er her for at gøre legepladsinspektionen så problemfri som muligt for dig og for at sikre, at dine legepladser er sikre og i overensstemmelse med standarderne.

Din sikkerhed og tilfredshed er vores højeste prioritet.