Inspektionsplan

Inspektionsplanen er legepladsejerens ansvar

Alle legepladser skal have en inspektionsplan, og det er til enhver tid ejeren som er ansvarlig for inspektionsplanen og redskabernes sikkerhed og vedligeholdelse.

Det er ejerens ansvar, at foretage de daglige/ugentlig visuelle inspektioner, og i tilfælde af defekt på redskaberne, at igangsætte nødvendige tiltag for at genoprette sikkerhedsniveauet. Der er meget mere at læse her.

Årshjul Inspektionsplan

En inspektionsplan skal som min. foretages i 3 niveauer

Årlig hovedinspektion

Formålet med hovedinspektionerne er at beskrive redskabernes sikkerhedsmæssige og vedligeholdelsesmæssige tilstand

Den årlige hovedinspektion skal ifølge Europæiske standard DS/EN 1176 foretages af en certificeret legepladsinspektør eller en kvalificeret person mindst en gang om året.
Ved den årlige hovedinspektion bliver redskaberne gennemgået for afvigelser i forhold til gældende standarder.
Der skal udarbejdes en inspektionsrapport, der i tekst og billeder viser afvigelserne i forhold til standarderne.

Driftsinspektion

Driftsinspektion skal foretages med 1 – 3 måneders interval. Ved denne inspektionsform gennemgås de enkelte redskaber for stabilitet, driftsikkerhed og ikke mindst slitage. Driftsinspektion kan foretages af den driftsansvarlige af legepladsen eller andre pladser. Det er også muligt at tilkøbe ydelsen hos professionelle.
Det er ofte sådan, at driftinspektioner ikke gennemføres på grund af manglende tid hos den driftsansvarlige. Det kan derfor være en fordel, at vælge andre aktører til opgaven. Derved flyttes ansvaret for udførsel af driftsinspektionen til de professionelle.

Rutinemæssig visuel inspektion

Den rutinemæssige visuelle inspektion af legepladsen er med til at identificere åbenlyse fejl som eksempelvis: renlighed, glasskår, kanyler, slitage, frihøjder, blottede fundamentsdele, skarpe kanter og manglende dele.
På legepladser med intenst brug eller meget hærværk, kan det være nødvendigt med daglig inspektion og kontrol. Den rutinemæssige visuelle inspektion foretages primært af den driftsansvarlige af legepladsen.

Kan vi hjælpe dig med en inspektionsplan?

Selvfølgelig kan vi det. Vi kan sammensætte din inspektionsplan sammen med dig, så du får det lige som du vil have det – og så du får tid til det du hellere vil tage dig af 🙂