Legeplads på campingpladsen

Er legepladsen klar til børnenes indtog på campingpladsen?

Vil du være sikker på at din legeplads på campingpladsen er sikker, og lever op til de gældende standarder? Så skal du få foretaget en lovpligtig hovedinspektion.

Prisen afhænger af antal redskaber på aktivitetsområdet, du finder prislisten her

Har legepladsen også en hoppepude? Så kan du få tjekket hoppepuden for kr. 2.350,00 når du samtidig bestiller inspektion af legepladsen (ekskl. moms, tilsynsbog ikke inkluderet)

Tryghed på legepladsen

Det er til enhver tid ejeren af legepladsen som er ansvarlig for at der bliver udført hovedinspektion, samt driftinspektion og rutinemæssig visuel inspektion

Legepladser, der er offentlig tilgængelig, skal årligt have foretaget en lovpligtig hovedinspektion. En legeplads på en campingplads vil være betegnet som offentlig tilgængelig. Ifølge den Eurpæiske Standard DS/EN 1176 skal den årlige hovedinspektion foretages af en certificeret legepladsinspektør eller en kvalificeret person.

Alle vores legepladsinspektører er certificerede hos DNV, og de er derfor også opdateret med den nyeste viden til at kunne udføre legepladseftersyn.

Vi foretager inspektionen i henhold til de gældende standarder, som beskrevet i BR18, kpt, §367.

Inspektionsrapport

Legepladsinspektøren vil ved hovedinspektion af din legeplads på campingpladsen beskrive redskabernes sikkerhedsmæssige og vedligeholdsmæssige tilstand i en inspektionsrapport med tekst og billeder. Du får den tilsendt på mail efterfølgende.

Du kan læse mere om den lovpligtige hovedinspektion og se eksempel på en inspektionsrapport her

Få foretaget den lovpligtig hovedinspektion på din legeplads – bestil inden 1. april og få 20 % rabat på vores prisliste*

*Rabat afhænger af at vi selv kan planlægge hvornår inspektionen foretages

Hvordan bestiller jeg?