Testværktøj til inspektion

Testværktøj

Du skal bruge testværktøj for at foretage den lovpligtige hovedinspektion af legepladsen, multibaner, skaterbanen, fitness-området eller multibanen. Derudover skal du også bruge nogle lidt mere almindelige værktøjer og hjælpemidler for at kunne gennemgå legepladsen sikkerhedsmæssigt.

Du skal f.eks. også bruge skruetrækker, tommestok, stige, vinkelmåler og flere andre værktøjer du kan købe i det lokale byggemarked.

Det mest brugte specielle testværktøj er til legepladser, hvor du kan inspicere følgende type redskaber

  • EN-1176 Legepladser
  • EN-15312 Multisport
  • EN-14974 Skater
  • EN-16630 Outdoor Fitness
  • EN-16899 Parkour *

* Derudover skal du også bruge et ekstra sæt testværktøj til inspektion af parkour-anlæg, som du skal bruge samtidig med testsættet til legepladser.

Alle offentligt tilgængelige legepladser skal have udført det årlige inspektion og det skal legepladsejeren dokumentere. Det samme gælder for egenkontrollen, som skal udføres med jævnlige mellemrum. Hvornår det er en offentlig tilgængelig legeplads kan du læse mere om her

Er du i tvivl om hvornår og hvor tit, du skal tjekke din legeplads og andre aktivitetsområder så kig på inspektionsplanen her

Testværktøj til legepladser, multibaner, skaterramper, outdoor fitness og parkour anlæg

For at tjekke legepladser, multibaner, outdoor fitness, skaterramper og parkouranlæg skal du benytte dette testværktøjssæt (EN-1176)

Testværktøjet består af 8 dele og en taske, og du kan købe testværktøjet her

Testværktøj til legepladsinspektion EN-1176

Testværktøj til parkour anlæg – ekstra sæt

For at tjekke parkouranlæg i forhold til EN-16899 skal du udover testværktøjssættet til legepladser (EN-1176), også bruge et testsæt til specifikt Parkouranlæg.

Testsættet består af 3 dele og du kan købe testværktøjet her

Testværktøj til Parkour

Lad børnene lege sikkert

Som noget nyt fra 2018 er det ved ny-installerede legepladser et krav at du kan fremvise et certifikat på redskaberne. Hvis du flytter et legeredskab fra et sted til et andet, så betragtes det som et “nyt” redskab og skal derfor overholde de standarder der er gældende på det tidspunkt de bliver genmonteret.

Sikkerhed er af afgørende betydning for legepladsudstyr. Der kan let ske uheld, og børn kan komme alvorligt til skade.

Råd i træstolper er en af de mest almindelige typer uheld på legepladser. Hvis børnene skal lege trygt, er det nødvendigt at tjekke træværket på legepladsen for at forebygge skader. Med en hovedinspektion af redskaberne sikrer man at f.ek.s træværket lever op til den lovpligtige standard.

Du kan også læse mere om dokumentation af redskaber og faldunderlag fra Sikkerhedsstyrelsen her

Testværktøj hovedklemfælde