Lad børnene lege sikkert

Sikkerhed er af afgørende betydning for legepladsudstyr. Der kan let ske uheld, og børn bliver ofte kvæstet af at falde ned på usikre faldunderlag. Hvordan ser det ud hos dig? Er din legeplads sikker? Lever faldunderlaget op til den lovpligtige DS/EN 1177-standard? Med den trådløse HIC-måler (Head Injury Criterion) kan du hurtigt og let finde ud af det.

Fald fra et legeredskab er en af de mest almindelige typer uheld på legepladser. Hvis børnene skal lege trygt, er det nødvendigt med et sikkert underlag på legepladsen for at forebygge hjerneskader. Med droptest af faldunderlag sikrer man at faldunderlaget lever op til den lovpligtige standard.

Droptester med håndtag

En HIC-måler er den eneste metode til at afgøre, om et underlag er sikkert i forbindelse med legeredskabet. Underlaget skal yde tilstrækkelig støddæmpning til at minimere eller afbøde alle kvæstelser. Med den trådløse HIC-måler kan du hurtigt og let teste underlaget.

Faldunderlagets kvalitet kan ændre sig med tiden. Ændringerne kan eksempelvis skyldes sand og snavs, mere intensiv brug, vejrpåvirkninger, eller at materialet ældes. Det er derfor vigtigt at udføre regelmæssige HIC-målinger for at sikre kontinuerlig kvalitet. Med den trådløse HIC-måler er dette hurtigt og let. Du kan på få minutter implementere et komplet måleprogram, og den medfølgende softwarepakke udarbejder en fuld rapport. Dermed får du hurtige oplysninger om faldunderlagets sikkerhed og kan fastslå, om børnene fortsat kan lege trygt.  

Faldkugletest droptest HIC
Person holder droptester

Nøjagtige målinger

Den trådløse HIC-måler er omhyggeligt udviklet og fremstillet i Holland af Wireless Value.

Faldkuglen er udstyret med godkendte sensorer, som er kalibreret af det certificerede laboratorium Acoustoscan. Vi kan tilbyde en komplet servicepakke, hvor vi kalibrerer sensorerne hvert andet år som foreskrevet i standarden.

Anvendelse

Den trådløse HIC-måler består af en faldkugle af metal (et modelhoved), som er udstyret med en række godkendte accelerationssensorer. HIC-værdien kan beregnes ved at måle accelerationen under et fald samt stødet, når faldkuglen rammer underlaget. Ved at lade faldkuglen falde ned på underlaget fra forskellige højder kan man måle, fra hvor stor højde faldunderlaget yder tilstrækkelig støddæmpning.
Hvordan fungerer HIC-måleren?

Du kan lade faldkuglen falde fra en vilkårlig højde. En magnetisk kontakt holder faldkuglen fast på den håndholdte enhed. Når du aktiverer faldkommandoen fra enheden, måler faldkuglen kollisionskraften ved stødet. Herefter sendes de målte data trådløst til din mobiltelefon eller tablet.

Dataene kan sendes til rapporteringssoftwaren fra din telefon eller tablet. Softwaren er særdeles brugervenlig og giver dig mulighed for at tilføje flere data, f.eks. fotos, oplysninger om stedet, den anvendte enhedstype og støddæmpningen. Herefter udarbejdes der automatisk en inspektionsrapport.

Den trådløse HIC-måler kan bruges på mange forskellige typer legepladsunderlag. Eksempler:

 • gummifliser
 • kunstgræs
 • sand
 • træflis
 • græs

En uovertruffet trådløs måleløsning

Wireless Value har udviklet den trådløse HIC-måler i samarbejde med inspektionsvirksomheder. Denne praktiske tilgang har resulteret i et system, som giver en række fordele:

 • trådløs dataoverførsel
 • let betjening
 • hurtig og let måling
 • brugervenligt rapporteringsværktøj
 • ingen brug for computere eller kabler på teststederne
 • automatisk udarbejdelse af inspektionsrapport
Droptest (faldkugle og håndtag)

Pakke

Den trådløse HIC-måler leveres i en praktisk transportkasse, som indeholder følgende:

 • faldkugle
 • Android-smartphone med BlueImpact-software
 • håndtag
 • oplader
 • installations-cd med pc-program
 • temperatur- og luftfugtighedsmåler (ekstraudstyr)

Den trådløse HIC-måler kan efter behov leveres med følgende:

 1. kalibreringscertifikat for accelerationsmålerne
 2. certifikat for faldkuglen
 3. Kalibrering og certificering udføres af laboratorier, der er certificeret i henhold til DS/EN ISO/IEC 17025.
droptester i kasse

Pris

Du kan købe droptesteren / faldkuglen hos os fra kr. 42.500,- ex. moms & fragt

Den store droptest med dokumentation

En droptest af faldunderlaget på legepladsen, kan være med til at give en besparelse på faldunderlag i forhold til hyppigheden af efterfyldning af faldunderlag samt udskiftning.Droptest af faldunderlag

Faldunderlagets stødabsorberende egenskaber testes ikke med en faldkugletest ved en normal hovedinspektion, men vurderes visuelt af inspektøren ved inspektion. Denne vurdering bygger udelukkende på inspektørens egen viden og erfaringer. Inspektørens vurdering kan udelukkende verificeres ved udførelse af en droptest af faldunderlaget, som er beskrevet i EN 1177 Pkt. 4.4.2 Prøvning på stedet.

Vi kan foretage droptest af jeres faldunderlag på jeres legeplads og der foretages test med kalibreret testudstyr for at fastlægge faldunderlagets støddæmpende egenskaber.
Efter droptesten er udført, fremsendes en rapport hvor kritisk faldhøjde og HIC-værdien fremgår.

Ofte sker udskiftning af faldunderlaget på baggrund af en vurdering fortaget af en legepladsinspektør i forbindelse med den årlige hovedinspektion på legepladsen. Det legepladsinspektøren gør er kun en vurdering, og kan kun verificeres ved en droptest.

Som noget nyt fra 2018 er det ved ny-installerede legepladser et krav at du kan fremvise et certifikat på faldunderlaget. Hvis du flytter et legeredskab fra et sted til et andet, så betragtes det som et “nyt” redskab og der skal derfor også være certifikat på faldunderlaget – alternativt kan en droptest også klare opgaven.
Når du beder om et certifikat hos din leverandør er det vigtigt at du beder om et produktcertifikat. Du skal ikke gå på kompromis med dit faldunderlag selvom det ikke syner af meget på legepladsen.

Er du i tvivl om noget er du velkommen til at kontakte os

Eksempel på en rapport med droptest_faldkugletest

Priserne hiver du ned her:

Et par videoer hvor droptesten bliver udført på græs som faldunderlag og med gummiringmåtter som faldunderlag.