En droptest af faldunderlaget på legepladsen, kan være med til at give en besparelse på faldunderlag i forhold til hyppigheden af efterfyldning af faldunderlag samt udskiftning.Droptest af faldunderlag

Faldunderlagets stødabsorberende egenskaber testes ikke med en faldkugletest ved en normal hovedinspektion, men vurderes visuelt af inspektøren ved inspektion. Denne vurdering bygger udelukkende på inspektørens egen viden og erfaringer. Inspektørens vurdering kan udelukkende verificeres ved udførelse af en droptest af faldunderlaget, som er beskrevet i EN 1177 Pkt. 4.4.2 Prøvning på stedet.

Vi kan foretage droptest af jeres faldunderlag på jeres legeplads og der foretages test med kalibreret testudstyr for at fastlægge faldunderlagets støddæmpende egenskaber.
Efter droptesten er udført, fremsendes en rapport hvor kritisk faldhøjde og HIC-værdien fremgår.

Ofte sker udskiftning af faldunderlaget på baggrund af en vurdering fortaget af en legepladsinspektør i forbindelse med den årlige hovedinspektion på legepladsen. Det legepladsinspektøren gør er kun en vurdering, og kan kun verificeres ved en droptest.

Som noget nyt fra 2018 er det ved ny-installerede legepladser et krav at du kan fremvise et certifikat på faldunderlaget. Hvis du flytter et legeredskab fra et sted til et andet, så betragtes det som et “nyt” redskab og der skal derfor også være certifikat på faldunderlaget – alternativt kan en droptest også klare opgaven.
Når du beder om et certifikat hos din leverandør er det vigtigt at du beder om et produktcertifikat. Du skal ikke gå på kompromis med dit faldunderlag selvom det ikke syner af meget på legepladsen.

Er du i tvivl om noget er du velkommen til at kontakte os

Eksempel på en rapport med droptest_faldkugletest

Priserne hiver du ned her:

Et par videoer hvor droptesten bliver udført på græs som faldunderlag og med gummiringmåtter som faldunderlag.