Vi kan foretage droptest af jeres faldunderlag på jeres legeplads.

Der foretages test med kalibreret testudstyr for at fastlægge faldunderlagets støddæmpende egenskaber.

Test af faldunderlaget på legepladsen, kan være med til at give en besparelse på faldunderlag i forhold til hyppigheden af efterfyldning af faldunderlag samt udskiftning.

Ofte sker udskiftning på baggrund af en vurdering fortaget af en legepladsinspektør i forbindelse med den årlige hovedinspektion på legepladsen. Det legepladsinspektøren gør er kun en vurdering, og kan kun verificeres ved en droptest.