Vi  fortager legepladsinspektioner på alle former for offentligt tilgængelige legepladser ifølge DS/EN1176 del 7 Pkt. 6.2. Som udgangspunkt foretager vi de årlige hovedinspektioner på legepladsen. I den forbindelse udfærdiger vi en såkaldt inspektionsrapport, der i tekst og billeder gennemgår redskaberne for afvigelser i forhold til gældende standarder.

Legepladsinspektion skal foretages i 3 niveauer:

Årlig hovedinspektion
Den årlige hovedinspektion skal ifølge Europæiske standard DS/EN 1176 foretages af en kvalificeret person mindst en gang om året. Hos DALPIN benytter vi udfører certificerede legepladsinspektører til de årlige hovedinspektioner. Legepladsinspektørerne er underkastet en løbende kontrol, som sikre at vi lever op til kravene i standarden. Ved den årlige hovedinspektion bliver redskaberne gennemgået for afvigelser i forhold til gældende standarder. Der udarbejdes en inspektionsrapport, der i tekst og billeder viser afvigelserne i forhold til standarderne.

Driftsinspektion
Driftsinspektion skal foretages med 1 – 3 måneders interval. Ved denne inspektionsform gennemgår vi de enkelte redskaber for stabilitet, driftsikkerhed og ikke mindst slidtage. Driftsinspektion kan foretages af den driftsansvarlige af legepladsen. DALPIN tilbyder også, at foretage driftsinspektionen. Det er ofte sådan, at disse inspektioner ikke gennemføres på grund af manglende tid hos den driftsansvarlige. Det kan derfor være en fordel, at vælge DALPIN til opgaven. Derved flyttes ansvaret for udførsel af driftsinspektionen fra den driftsansvarlige til DALPIN. 

Rutinemæssig visuel inspektion
Den rutinemæssige visuelle inspektion af legepladsen er med til at identificere åbenlyse fejl som eksempelvis: renlighed, glasskår, kanyler, slidtage, frihøjder, blottede fundamentsdele, skarpe kanter og manglende dele.
På legepladser med intenst brug eller meget hærværk, kan det være nødvendigt med daglig inspektion og kontrol. Den rutinemæssige visuelle inspektion foretages primært af den driftsansvarlige af legepladsen.

Priserne finder du her