Foreningens legeplads: grundejerforening, ejerforening, gårdlaug og lignende

Foreningens legeplads – Hvad skal du være opmærksom på som forening?

På foreningens legeplads er der flere ting, du skal være opmærksom på for at sikre en sikker og behagelig legeplads for brugerne. Her er nogle vigtige punkter at overveje:

  • Sørg for, at legepladsen opfylder de nødvendige sikkerhedskrav og standarder i henhold til gældende love og regulativer. Dette kan omfatte sikkerhedshegn, blødt underlag under legeudstyret, korrekt vedligeholdelse af legeredskaberne osv.
  • Foretag regelmæssige inspektioner af legepladsen for at identificere eventuelle problemer eller skader. Vedligehold og reparer legeredskaberne løbende for at sikre, at de er i god stand og fungerer korrekt. Vær opmærksom på eventuelle potentielle farer, som f.eks. løse bolte, skarpe kanter eller nedslidte materialer.
  • Sørg for, at legepladsen er ren og fri for affald eller farlige genstande. Regelmæssig rengøring af området kan bidrage til at forhindre skader og skabe et pænt miljø for brugerne.
  • Sørg for, at foreningen har den nødvendige forsikringsdækning, herunder ansvarsforsikring, der beskytter mod eventuelle skader eller ulykker på legepladsen.
  • Overvej at have klare regler og retningslinjer for brugen af legepladsen. Det kan omfatte bestemmelser om aldersbegrænsninger, ansvar for forældre eller tilsynspersoner, og eventuelle specifikke regler for brug af legeudstyret.
  • Lyt til brugernes feedback og eventuelle bekymringer vedrørende legepladsen. Opfordr til åben kommunikation, så du kan tage hensyn til deres behov og arbejde på at forbedre legepladsen.

Husk, at det også kan være nyttigt at konsultere lokale myndigheder eller eksperter på området for at få yderligere vejledning om sikkerhedsstandarder og bedste praksis for legepladser i dit område.

Få foretaget den lovpligtig hovedinspektion på din legeplads  se vores prisliste

Ønsker  du at få foretaget inspektion af din legeplads, så kontakt os på tlf. 25 10 25 01, mail@dalpin.dk eller her:

Forsikring af foreningens legeplads

En legeplads kan forsikres på forskellige måder, afhængigt af forsikringsselskabet og de forsikringsprodukter, der tilbydes.

Her er nogle almindelige forsikringsmuligheder for legepladser:

  • Ansvarsforsikring: Dette er den mest grundlæggende forsikring, der dækker erstatningsansvar for skader på personer eller ejendom, der opstår på legepladsen. Ansvarsforsikringen kan dække udgifter til erstatning og eventuelle retslige omkostninger i forbindelse med en skadehændelse.
  • Ejendomsforsikring: Denne forsikring dækker skader på selve legepladsens bygninger, strukturer og udstyr. Det kan omfatte skader forårsaget af brand, vandskader, hærværk eller andre uforudsete begivenheder.
  • Ulykkesforsikring: Denne forsikring er rettet mod legepladsbrugere og dækker personskader, der opstår som følge af ulykker på legepladsen. Det kan omfatte omkostninger til medicinsk behandling, hospitalsophold eller rehabilitering.
  • Driftsstopforsikring: Denne forsikring dækker tabt indtjening eller ekstraomkostninger, hvis legepladsen skal lukkes midlertidigt på grund af skade eller nødvendig reparation.

Det er vigtigt at kontakte forsikringsselskaber eller forsikringsmæglere for at få specifikke detaljer om, hvilke forsikringer der tilbydes i lige netop jeres grundejerforening, og hvilke dækninger der passer bedst til jeres legeplads.

Facts om legepladsinspektioner

Det er til enhver tid ejeren af legepladsen som er ansvarlig for at der bliver udført hovedinspektion, samt driftinspektion og rutinemæssig visuel inspektion

Legepladser, der er offentlig tilgængelig, skal årligt have foretaget en lovpligtig hovedinspektion. En legeplads i en grundejerforening vil være betegnet som offentlig tilgængelig.

Ifølge den Eurpæiske Standard DS/EN 1176 skal den årlige hovedinspektion foretages af en certificeret legepladsinspektør eller en kvalificeret person.

Alle vores legepladsinspektører er certificerede hos DNV, og de er derfor også opdateret med den nyeste viden til at kunne udføre legepladseftersyn.

Vi foretager inspektionen i henhold til de gældende standarder, som beskrevet i BR18, kpt, §367.

Foreningens legeplads er offentlig tilgængelig

Legepladser og legepladsredskaber beliggende på fællesarealer i forbindelse med gårdhaver, boligforeninger eller rækkehuse betragtes som offentligt tilgængelige uanset om fællesarealet er aflåst eller kun en afgrænset kreds af personer har adgang til arealet.

Foreningens legeplads er derfor (næsten) altid offentligt tilgængelig og foreningen skal derfor sørge for at legepladsen har tilfredsstillende sikkerhed mod personskade. Det gøres bl.a. med en inspektionsplan.

BeskrivelseEksempler 
Legepladser og legepladsredskaber, der betragtes som offentligt tilgængelige Legepladsredskaber beliggende på offentlig tilgængelige steder, hvortil der er almindelig adgangLegepladsredskaber i parker, restaurationer, butikker og butikscentre i åbningstiden, forlystelsessteder og offentlige kontorer.
Legepladsredskaber beliggende i offentlige skoler og børneinstitutioner, uanset om det område, hvorpå legepladsen eller -redskabet er placeret, er aflåst uden for institutionens åbningstid.
Legepladsredskaber beliggende på fællesarealer for mere end én boligenhed, uanset om fællesarealet er aflåst eller kun en afgrænset kreds af personer har adgang til arealet.Fællesarealer i forbindelse med gårdhaver, boligforeninger og rækkehuse (inklusive dobbelthuse).
Legepladser og legepladsredskaber, der ikke betragtes som offentlig tilgængelige Legepladsredskaber beliggende på privat grund og hvor benyttelse kun er forbeholdt og muliggjort for højst én boligenhed.Private haver (for den enkelte boligenhed) i forbindelse med enfamiliehuse, dobbelthuse rækkehuse og evt. etageboligbyggeri.

Eksemplerne ovenfor er ikke udtømmende.
Hvornår er min legeplads offentligt tilgængelig? – Læs mere på bygningsreglementets hjemmeside BR18

Foreningens legeplads
Foreningens legeplads
Foreningens legeplads

Inspektionsrapport

Legepladsinspektøren vil ved hovedinspektion af din legeplads i grundejerforeningen, ejerforeningen eller gårdlauget beskrive redskabernes sikkerhedsmæssige og vedligeholdsmæssige tilstand i en inspektionsrapport med tekst og billeder. Den indeholder en risikovurdering af alle afvigelser.
Du får den tilsendt på mail efterfølgende.

Du kan læse mere om den lovpligtige hovedinspektion og se eksempel på en inspektionsrapport her

Få foretaget den lovpligtig hovedinspektion på din legeplads  se vores prisliste*

Ønsker  du at få foretaget inspektion af din legeplads, så kontakt os på tlf. 25 10 25 01, mail@dalpin.dk eller i kontaktformularen herunder:

Sikkerhed på legepladsen er vigtig

Hvis man ønsker at etabler en legeplads i foreningens gård, kan det være en god idé at inddrage specialister.
Reglerne på legepladsområdet er mange, og en del problemer kan undgås, hvis man har indsigt i reglerne.

Læs hele artikelen i Min Boligforenings Magasin juni 2023 . Sikkerhed på legepladsen er vigtig

Hvordan bestiller jeg?

Det kan du gøre på flere måder. Se de forskellige muligheder her