Vi foretager legepladsinspektion i henhold til de gældende standarder DS/EN 1176:2008/2009 og DS/EN 1177:2008.

Inspektionerne foretages af alle offentligt tilgængelige legeredskaber. Det gælder både udendørs og indendørs legeredskaber. Offentlige tilgængelige legeredskaber er eksempelvis legeredskaber placeret på skoler, daginstitutioner, boligforeninger, grundejerforeninger og campingpladser. I forbindelse med legepladsinspektionen udarbejdes en inspektionsrapport, som i billeder og tekst beskriver legeredskabernes sikkerhedsmæssige tilstand.

Vi sender rapporten i PDF format, når inspektionen af din legeplads er foretaget og data er bearbejdet. Som en naturlig del af vores legepladsinspektion foretages der stikprøvevis udgravning ved stolper, for kontrol at eventuel råd-angreb.

Mange skoler og institutioner har efterhånden også redskaber indendøre, som i opbygning og funktion er at betragte som legeredskaber. De er også omfattet af standarderne for legepladsredskaber.