Vi foretager det lovpligtige legepladseftersyn i henhold til de gældende standarder DS/EN 1176:2008/2009, DS / EN 1176:2017 og DS/EN 1177:2008.
Vi foretager også inspektion af nedenstående standardområder:

  • EN-15312   Multisport
  • EN-14974   Rullesport / Skater
  • EN-16630   Outdoor Fitness
  • EN-16899   Parkour

Inspektionerne foretages af alle offentligt tilgængelige redskaber. Det gælder både udendørs og indendørs redskaber. Offentlige tilgængelige redskaber er eksempelvis redskaber placeret på skoler, daginstitutioner, boligforeninger, grundejerforeninger og campingpladser. I forbindelse med inspektionen udarbejdes en inspektionsrapport, som i billeder og tekst beskriver redskabernes sikkerhedsmæssige tilstand.

Vi sender rapporten i PDF format, når inspektionen af dine redskaber er foretaget og data er bearbejdet. Som en naturlig del af vores inspektion foretages der stikprøvevis udgravning ved stolper, for kontrol at eventuel råd-angreb.

Eksempel på hovedinspektionsrapport

Mange skoler og institutioner har efterhånden også redskaber indendøre, som i opbygning og funktion er at betragte som legeredskaber. De er også omfattet af standarderne for legepladsredskaber.