Hos DALPIN har vi opbygget en meget stor viden om og erfaring med legepladser. Det skyldes blandt andet vores store erfaring med inspektion og rådgivning på legepladser. Det er vigtigt for os, at vores kunder er klædt godt på, når I påtager jer  det ansvar, det er at drive en legeplads.

Derfor står vi altid klar med gode råd og viden om legepladssikkerhed.

Ansvar

Ansvaret for legepladsen ligger altid hos ejeren af legepladsen. Ansvaret kan ikke uddelegeres til andre. Der kan i visse situationer opstå tvivl om ansvaret for legepladsen. Det er eksempelvis på legepladser, som er opført af en grundejerforening på kommunalt jord.
Her kan der blive tale om er solidarisk ansvar mellem grundejerforeningen og kommunen. Det stiller store krav til aftalegrundelaget mellem de 2 parter og til beskrivelse af hvem, der har ansvaret på legepladsen.

Love og regler

I Danmark er der ikke en lov, der alene regulere sikkerheden på legepladser som er offentligt tilgængelige. Byggeloven er dog den lov, der kommer tættest på denne regulering af legepladsudstyr. Under byggeloven ligger Bygningsreglementet BR15 som beskriver følgende:

BR15 Pkt. 4.4 Legeredskaber m.v.
Stk. 1 – Legepladsredskaber og lignende på legepladser, der er offentligt tilgængelige, skal udformes og dimensioneres, så der opnås sikkerheds- og sundhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod personskader.

I vejledningen til dette punkt, som vedrører legepladsudstyr, henvises til relevante standarder, som regulerer sikkerheden for de enkelte produktområder, og herunder også legepladsstandarderne. Det kan dog være noget kompliceret for lægmand at forstå, da der er mange muligheder for fejlfortolkning. DALPIN kan ofte være behjælpelig med forståelsen af love og regler for legepladser.

Standarder og standardiseringsarbejde

Virksomhedsdiplom ved deltagelse i S-230 Udvalgsarbejde

Virksomhedsdiplom ved deltagelse i S-230 Udvalgsarbejde

DALPIN er repræsenteret i Dansk Standards udvalg for ”Sikkerhedsbestemmelser for legepladsudstyr S-230”. Som medlem i dette standardiseringsudvalg har vi mulighed for at præge legepladsstandarderne samt en række andre standarder, som hører ind under dette udvalg. Standarder, som handler om legepladser, er i en konstant udvikling. Der er hele tiden stillingtagen til fortolkning samt forslag til ændringer i standarderne for legepladssikkerhed.