Ordbogen – forstå legepladsinspektørens ord

 • Akkrediteret testhus
  Et akkrediteret testhus er et organ eller en virksomhed, der er godkendt af den danske stat til at fortage inspektion, test, kontrol m.m. indenfor særligt definerede områder. Det kan eksempelvis være test af faldunderlag, test af giftighed af forskellige materialer m.m. I Danmark er det et under Sikkerhedsstyrelsen, som hedder Danak, som administrerer disse testhuse og testvirksomheder.
 • Blottede fundamentsdele
  Det er synlige betondele samt metaldele, som stikker ud fra fundamentet, og som skal være dækket af terræn eller faldunderlag. Der er særlige krav til fundamentsdele, når der anvendes løse underlag som eksempelvis sand og grus.
 • Bygningsreglementet BR18
  BR18 er et regelsæt, som beskriver krav til bygninger og andre installationer. Bygningsreglementet ligger inde under byggeloven. Legepladsredskaber er omfattet af både bygningsreglementet og byggeloven.
 • Droptest
  En droptest er en særligt defineret testmetode til test af stødabsorberende underlag. Der anvendes særligt special-udstyr, som måler underlagets støddæmpende egenskaber.
 • DS/EN 1176:2008/2017
  Det er produktstandarder, der omfatter legepladsredskaber, og som er gældende på indeværende tidspunkt.
 • DS/EN 1176 del 7 Pkt. 6.2
  Det er det punkt i den europæiske standard, som beskriver hvordan legeredskaber bør inspiceret.
 • DS/EN 1177:2017
  Det er den produktstandard, som omfatter testmetoden til støddæmpende faldunderlag.
 • Efterinstallationsinspektion
  Det er en inspektion af nyopsatte redskaber før legepladsen åbnes for offentligheden. Dette for at vurdere det samlede sikkerhedsniveau for redskaber og omgivelser på legepladsen.
 • Hopperedskaber
  Legeredskab eller dele af redskab, hvor brugeren kan blive luftbåren ved at hoppe uden hjælp fra andre
 • Inspektionsrapport
  Det er den rapport, som udarbejdes på baggrund af den inspektion, der er foretaget. Inspektionsrapporten indeholder en beskrivelse af, hvad der er inspiceret, og der er angivet hvor der er afvigelser eller fejl i forhold til legepladsstandardens krav. Der anvendes både tekst og fotos til beskrivelse i inspektionsrapporten.
 • Integrerede forlystelseselementer
  I lukkede legesystemer kan der være installeret forlystelsesredskaber,  som eksempelvis trampoliner, klatrevægge over 3 meter og hoppepuder. I disse tilfælde vil hele legesystemet være omfattet af forlystelsesreglementet og forlystelsesdirektivet. I sådanne situationer skal der anvendes særligt godkendte testhuse eller testvirksomheder til inspektion. Det er op til den lokale politimester at vurdere om noget er omfattet reglerne for forlystelser.
 • Lukkede legesystemer
  Lukkede legesystemer er en særlig gruppe legeredskaber der har sit eget regelsæt oven på de generelle regler for legeredskaber. Disse legesystemer er ofte placeret i burger restauranter, legelande og butikscentre. De kendetegnes ved at være et system af lukkede rum og gange og gerne i flere etager.
 • Offentligt tilgængelige legeredskaber
  Legepladsredskaber, ser er placeret i det offentlige rum, og hvor alle eller en større ikke defineret gruppe har adgang. Det omhandler eksempelvis legeredskaber placeret på skoler, daginstitutioner, boligforeninger, grundejerforeninger, campingpladser.
 • Omdrejningspunkt
  Omdrejningspunktet kan være centrum af gyngeophænget, hvorfra gyngekædens længde måles fra.
 • Sjækel / sjækler
  en sjækel er et kædeled der kan åbnes og lukkes. Kan f.eks. bruges til at samle to kæde-ender.
 • Flerbrugergynge
  En flerbrugergynge er et gyngesæde, hvor der kan sætte flere børn på. De hedder bl.a. også redegynger og sansegynger