Få hjælp til din legeplads med et klippekort

Tryghed og ingen ekstra regninger

Vi kan hjælpe dig med at få et overblik over:

  • legepladsens indretning og tilstand
  • restlevetidsøkonomi i forhold til renovering og vedligeholdelse inkl. risikovurdering
  • faglig sparring / rådgivning ved planlægning og etablering af udendørs aktiviteter
  • kommunale byggesagsbehandling
  • second opinion
  • udarbejde eller gennemlæse udbudsmateriale

Vi er uddannet hos DNV-GL og er uvildige og uafhængige af alle producenter.

Klippekort 5

Rådgivning i 5 timer

kr. 4.726,- ex. moms

Spar 5% på normalprisen af rådgivning

Klippekort 15

Rådgivning i 15 timer

kr. 13.432,50 ex. moms

Spar 10% på normalprisen af rådgivning

Klippekort 25

Rådgivning i 25 timer

kr. 19.900,- ex. moms

Spar 20% på normalprisen af rådgivning

Klippekort 50

Rådgivning i 50 timer

kr. 34.825,- ex. moms

Spar 30% på normalprisen af rådgivning

Rådgivning i forbindelse med risikovurdering

Der er findes rigtig mange legepladser i Danmark som ikke lever 100 % op til gældende standarder. Det er også ofte sådan, at økonomien ikke rækker til at afhjælpe alle afvigelser fra gældende standarder. Derfor skal der foretages en prioritering. Den nødvendige risikovurdering kan vi hjælpe med, så prioriteringen bliver udført rigtigt. Der er desværre en del legepladser der bliver nedlagt, på grund af denne prioritering ikke bliver foretaget, og motorsaven findes frem for at løse problemerne. Det er ofte ikke nødvendigt at gå så langt.

Driftsøkonomiske vurderinger

Vi kan hjælpe dig med at få et overblik over legepladsens tilstand, restlevetid og økonomi i forhold til renovering og vedligeholdelse.

Udbudsrådgivning

Vi kan udarbejde udbudsmateriale til brug for etablering af legepladsen.
Vi kan desuden foretage rådgivning for arkitekter, landskabsarkitekter og byggesagsbehandlere indenfor området.

Second opinion

Er din legepladsinspektør og leverandør ikke enige om hvordan I skal løse en sikkerhedsmæssig udfordring på legepladsen, så tilbyder vi en second opinion. Det kan både være i form af en ny inspektionsrapport, men det kan også være at mødes på pladsen med de implicerede parter.

Vi kan foretage en risikovurdering samt prioritering af indsatsen og sparring i forbindelse med planlægningen af renovering af redskaberne. Vi kan også tilbyde rådgivning i forbindelse med etableringen af legepladsen, både i forbindelse med planlægningen, men også i forbindelse med selve etableringen.