Vælg en side

Træer på legepladsen

Træer placeret på legepladsen

Levende træer på legepladser har flere gode egenskaber.

De skaber blandt andet skygge til børnene, hvilket er vigtigt for at beskytte børnene mod hudkræft. Træer skaber også et godt og naturligt miljø, som påvirker biodiversiteten i området positivt. Børnene får også mulighed for at få naturen helt tæt på. Det er bare nogle af de mange positive fordele der er ved at have træer på legepladsen.

Træer kan være med til at inspirere til klatring, alt efter hvilket træarter der er tale om, og hvor tilgængelige de er.

Hvis man har træer der er tilgængelige for børnene på legepladsen, så vil de højest sandsynligt bruge træerne til klatring.

Tages der udgangspunkt i at træerne er tildannede eller beskåret så træet fremstår som tiltænkt til klatreleg eller at der er tilføjet legefunktioner på eller i træet, så skal du tænke over flere ting.

Hvad skal du forholde dig til hvis du har træer på legepladsen?

 • Er der side grene der skaber en risiko for fastklemning?
 • Er der dele af træet der dele af træet der ikke bør anvendes til klatring?
 • Er det overhovedet forsvarligt at anvende træet til klatring med institutionens bemanding?
 • Har man procedurer for hvordan man håndterer klatring i træer?
  * Hvem skal være på legepladsen under klatring?
  * Er det overhovedet noget kommunen vil tillade i et dagtilbud?
  * Hvordan kommunikeres klatring i træerne til forældregruppen?
  * Er klatring i træet skrevet ind i beredskabsplanen?
  * Hvor højt må børne klatre og hvordan markeres det?
  * Hvem har evnen til at undsætte børnene under klatring?

Der er i det hele taget en lang række forhold du skal overveje inden du tillader klatring i træer.

 

Hvornår bliver et levende træ til et legeredskab?

Når der er levende træer på en legeplads, så er der meget fristende f.eks., at hænge svingtove eller gynger op i træerne.

Det kan være en sjov og spændende funktion nogle gange med et lidt højere risikoniveau end det som man finder på den egentlige legeplads. I nogle tilfælde er det også fristende at bygge et legehus oppe i et træ, så man får et rigtigt ”træhus”, hvor man kan får det helt store overblik over legepladsen.

Vores klare anbefaling er, at man holder sig fra at indlemme træer i leg, da det i så fald kommer til at skulle betragtes som et legeredskab.

Det betyder at relevante dele af legepladsstandarderne i EN 1176 serien skal efterleves, og der er regler for 1 årlig hovedinspektion. Det gælder også for hele træet, som legeredskabet er monteret i. Forhold der f.eks. kan gøre et levende træ til et legeredskab:

Træer på legepladsen
 • Svingtov hængt op i en gren.
 • Gynge monteret i et træ
 • Grene der er beskåret så det tilbageværende kan anvendes og opfordre til at kravle op i træet
 • Trin monteret på træet
 • Konstruktioner bygget oppe i træet
træer på legepladsen

Væltede træer til klatring og leg

Sommetider bliver et træ enten for stort til legepladsen eller bliver sygt og derved kommer til at være det man kalder et ”risikotræ”.

I disse tilfælde, hvor træerne fældes, kan det væltede træ anvendes til mange ting. Det kan være lige fra brænde til siddestubbe rundt om bålpladsen og i nogle tilfælde som klatreredskaber på legepladsen.

“Jamen er det ikke bare et klatretræ?”

Det kan man sige, men nu hvor det er fældet, så er der tale om et dødt træ, som har mistet sin oprindelige funktion til at skabe miljø og skygge på legepladsen. Ved at det nu ligger som et ”dødt” klatretræ, så bliver funktionen nu et legeredskab.

Det betyder at krav til konstruktion, stabilitet samt sikkerhedskrav skal overholdes. Det kan principielt også i disse tilfælde være omfattet af krav til byggesagsbehandling fordi klatretræet nu skal overholde samme krav som de redskaber man køber af den professionelle legepladsproducent.

De mange regler vil med overvejende sandsynlighed ikke kunne overholdes. 

Hvis man alligevel vælger at anvende det væltede træ, så bør man nok kontakte byggemyndigheden i kommunen samt øverste ledelse, om det overhovedet er noget kommunen vil acceptere.

Grundlæggende skal man gøre sig store overvejelser om inddragelse af levende eller døde træ på legepladsen og under alle omstændigheder bør der som minimum foretages en regulær risikovurdering inklusive risikoanalyse af en meget kompetent person på området.

 

Dokumentation

Hvis levende træer bliver lavet til et legeredskab, så skal hele konstruktionen inkl. træet overholde relevante krav i legepladsstandardserien EN-1176. Det er inkl. dokumentation for overholdelse af krav til konstruktion, stabilitet samt sikkerhedskrav.

Der kan principielt også være omfattet af krav til byggesagsbehandling. Det er meget omfattende og i vil i overvejende grad ikke kunne dokumenteres.

Derfor er vores anbefaling – Hold dig fra det.

 

Skal vi hjælpe dig med en inspektionsplan?

Selvfølgelig kan vi det. Vi kan sammensætte din inspektionsplan sammen med dig, så du får det lige som du vil have det – og så du får tid til det du hellere vil tage dig af 😉