Driftsinspektion af legepladser

Drift af legepladsen

Drift af legepladsen er en alvorlig ting, men det behøver ikke at være en uoverstigelig opgave.

Det er altid vigtigt løbende at vedligeholde og holde øje med sin legeplads. Driften af en legeplads omfatter også de faldunderlag, der er lagt ud under legeredskaberne. Faldunderlagene skal holdes fri for urenheder, og ved løse underlag som sand og grus skal de løbende jævnes ud, for at opretholde de støddæmpende egenskaber.
Løse faldunderlag på legepladser skal også løsnes efter behov. Det er også for at opretholde de støddæmpende egenskaber.
I visse områder er der også store udfordringer på legepladser med hærværk. Det kan udgøre en stor risiko forbrugerne af legepladsen. Derfor er det meget vigtigt løbende at holde et øje med sin legeplads.

Mangler du viden om legepladssikkerhed samt viden og hvordan man skal drive en legeplads, så kan vi hjælpe dig på vej.