Online bestilling

Her kan du bestille vores produkter

Lad børnene lege sikkert

Som noget nyt fra 2018 er det ved ny-installerede legepladser et krav at du kan fremvise et certifikat på redskaberne. Hvis du flytter et legeredskab fra et sted til et andet, så betragtes det som et “nyt” redskab og skal derfor overholde de standarder der er gældende på det tidspunkt de bliver genmonteret.

Sikkerhed er af afgørende betydning for legepladsudstyr. Der kan let ske uheld, og børn kan komme alvorligt til skade.

Råd i træstolper er en af de mest almindelige typer uheld på legepladser. Hvis børnene skal lege trygt, er det nødvendigt at tjekke træværket på legepladsen for at forebygge skader. Med en hovedinspektion af redskaberne sikrer man at f.ek.s træværket lever op til den lovpligtige standard.

Du kan også læse mere om dokumentation af redskaber og faldunderlag fra Sikkerhedsstyrelsen her