Inspektion

Sikkerhed på legepladsen – en vigtig opfordring til alle ejere

Sikkerheden på legepladser er ikke noget, vi tager let på. Alle legepladser, uanset størrelse eller beliggenhed, skal have en solid inspektionsplan på plads, og ansvaret ligger hos ejeren.

Som ejer er det din pligt at sikre, at legepladsen er tryg og sikker til enhver tid.
Dette indebærer daglige og ugentlige visuelle inspektioner for at opdage eventuelle defekter eller problemer på redskaberne.

Men ansvar går ud over blot observation. Hvis der findes defekter, er det dit ansvar at træffe de nødvendige foranstaltninger for at genoprette sikkerhedsniveauet.

Vi tager sikkerheden på legepladser alvorligt, og vi inviterer dig til at udforske vores omfattende ressourcer og information for at lære mere om, hvordan du bedst beskytter børns sikkerhed og velvære på legepladsen.

Sammen kan vi skabe en tryggere og mere fornøjelig legepladsoplevelse for alle.

 

En inspektionsplan skal som min. foretages i 3 niveauer – årlig, drifts- og rutinemæssig inspektion

Årlig hovedinspektion

Hvert år skal der udføres en grundig hovedinspektion af en certificeret legepladsinspektør eller en kvalificeret person i henhold til Europæiske standard DS/EN 1176.

Formålet er at vurdere ogredskabernes sikkerhed og vedligeholdelse.

Inspektøren gennemgår hvert redskab for afvigelser i forhold til gældende standarder og udarbejder en detaljeret inspektionsrapport med tekst, billeder og risikovurdering for at dokumentere eventuelle afvigelser.

Driftsinspektion

For at opretholde legepladssikkerheden kræves regelmæssige driftsinspektioner med intervaller på 1 til 3 måneder.

Under disse inspektioner vurderes redskabernes stabilitet, driftssikkerhed og slitage.

Driftsinspektionerne kan udføres af den ansvarlige for legepladsdriften eller professionelle.

Hvis tidsmangel hindrer driftsinspektioner, kan det være en fordel at overlade opgaven til eksperter, der kan påtage sig ansvaret.

Rutinemæssig visuel inspektion

Den rutinemæssige visuelle inspektion er afgørende for at opdage åbenlyse fejl og risici på legepladsen.

Den inkluderer vurdering af renlighed, eventuelle farlige objekter som glasskår og kanyler, slitage, tilstanden af redskabernes frihøjder, eksponerede fundamentsdele, skarpe kanter og manglende dele.

På legepladser med intensiv brug eller risiko for hærværk, kan daglig inspektion og kontrol være nødvendig.

Den rutinemæssige visuelle inspektion udføres primært af den ansvarlige for legepladsdriften.