Vi tilbyder rådgivning

Rådgivning ved etablering og renovering af bl.a. legepladser

Vi kan foretage en risikovurdering samt prioritering af indsatsen og sparring i forbindelse med planlægningen af renovering af redskaberne. Vi kan også tilbyde rådgivning i forbindelse med etableringen af legepladsen, både i forbindelse med planlægningen, men også i forbindelse med selve etableringen.

Vi er uddannet hos DNV-GL og er uvildige og uafhængige af alle producenter.

Bygherrerådgivning

Som bygherre kan du have brug for faglig sparring/rådgivning ved planlægningen og etableringen af legepladsen. Her kan vi biddrage både i forhold til det sikkerhedsmæssige, det driftsmæssige og i forbindelse med tilsyn.Vi har også erfaring i rådgivning af kommunale byggesagsbehandlere i forbindelse med sagsbehandlingen af etablering af legepladser.

Rådgivning i forbindelse med risikovurdering

Det kan til tider være svært at vurdere,  hvad der er meget vigtigt, og hvad der er mindre vigtigt i forbindelse med en legeplads.

Der er findes rigtig mange legepladser i Danmark som ikke lever 100 % op til gældende standarder. Det er også ofte sådan, at økonomien ikke rækker til at afhjælpe alle afvigelser fra gældende standarder. Derfor skal der foretages en prioritering. Den nødvendige risikovurdering kan vi hjælpe med, så prioriteringen bliver udført rigtigt. Der er desværre en del legepladser der bliver nedlagt, på grund af denne prioritering ikke bliver foretaget, og motorsaven findes frem for at løse problemerne. Det er ofte ikke nødvendigt at gå så langt.

Driftsøkonomiske vurderinger

Vi kan hjælpe dig med at få et overblik over legepladsens tilstand, restlevetid og økonomi i forhold til renovering og vedligeholdelse.

Udbudsrådgivning

Vi kan udarbejde udbudsmateriale til brug for etablering af legepladsen.
Vi kan desuden foretage rådgivning for arkitekter, landskabsarkitekter og byggesagsbehandlere indenfor området.

Second opinion

Er din legepladsinspektør og leverandør ikke enige om hvordan I skal løse en sikkerhedsmæssig udfordring på legepladsen, så tilbyder vi en second opinion. Det kan både være i form af en ny inspektionsrapport, men det kan også være at mødes på pladsen med de implicerede parter.

Klippekort

Du kan ringe eller skrive til os og få svar på dine konkrete spørgsmål i forhold til sikkerhed på legepladsen. Det kan f.eks. være i forhold til hvilket faldunderlag der skal udskiftes til eller om der skal være certifikat på redskaberne. Vi afregner i forhold til hver påbegyndte 15. min.