Drift af legepladsen er en alvorlig ting, men behøver ikke at være en uoverstigelig opgave.

Drift af legepladsen er ejerens ansvar og det er altid vigtigt løbende at vedligeholde og holde øje med sin legeplads. Det står også i bygningsreglementet BR18, kpt 16, §367

Driften af en legeplads, udendørs fitness redskaber, parkour redskaber, multibaner og skaterbaner omfatter også de faldunderlag, der er lagt ud under redskaberne. Faldunderlagene skal holdes fri for urenheder, og ved løse underlag som sand og grus skal de løbende jævnes ud, for at opretholde de støddæmpende egenskaber.
Løse faldunderlag på legepladser skal også løsnes efter behov. Det er også for at opretholde de støddæmpende egenskaber.

I visse områder er der også store udfordringer på legepladser med hærværk. Det kan udgøre en stor risiko forbrugerne af legepladsen. Derfor er det meget vigtigt løbende at holde øje med sin legeplads.

Vi kan hjælpe jer på flere forskellige måder i forbindelse med egenkontrollen

Drift inspektion

DALPIN® kan også tilbyde at udføre driftinspektionerne for jer. De vil blive udført af en af
vores certificeret legepladsinspektører i legepladssystemet PlayMapping®

En driftinspektionsrapport indeholder alle åbne problemstillinger der er registreret på pladserne. Det gælder også afvigelser der er konstateret under vores tidligere inspektioner, som endnu ikke er afhjulpet. Afvigelser der er udbedret er lukket i loggen i PlayMapping® så de ikke fremgår af inspektionsrapporten.

Eksempler på punkter, der gennemgås i forbindelse med driftsinspektion, kan være renlighed, frihøjder, underlag, fundamenter, skarpe kanter, manglende dele, usædvanlig stort slid på bevægelige dele, råd og stabilitet. Der ses også på faldunderlagets vedligehold.

Rapporten fra driftinspektionen fremsendes på mail senest 5 dage efter inspektionen er gennemført.

Se priser her:

Drift legeplads

Drift skemasæt

Vi tilbyder driftsskemaer til jeres egenkontrol af legepladsen. Dermed kan I selv holde styr på hvem der har gjort hvad i forhold redskaberne.
De fremsendes i skrivbare PDF’er med de samme billeder fra hovedinspektionsrapporten

Se også vores eksempler på skemaerne herunder.

Driftinspektion skema test

Rutinemæssig inspektionsrapport Test

Se priser her:

“Gør-det-selv” i PlayMapping®

Vi kan også tilbyde dig adgang til vores legepladssystem PlayMapping®. Med en standard licens kan du selv udføre driftinspektioner og den rutinemæssige visuelle kontrol og samtidig registrere alle dine informationer vedr. pladsen i PlayMapping® Det kan både være byggetilladelsen, certifikater mv. Du kan se priserne på denne løsning her:

Mangler du viden om legepladssikkerhed samt viden og hvordan man skal drive en legeplads, så kan vi hjælpe dig på vej.PlayMapping legepladssystem

Du kan høre mere om det ved at skrive eller ringe til os https://dalpin.dk/kontakt/